Jsme  progresivní advokátní kancelář specifická svým pozitivním přístupem ke klientům. Naším cílem je poskytování optimálních služeb na míru každému klientovi. Zajišťujeme kompletní servis, kdy důraz klademe jednak na řešení problémů již vzniklých, jednak na jejich prevenci. Zaměřujeme se na:

  •  právo občanské a jeho podobory (např. právo zdravotnické, právo pracovní, rodinné)
  •  právo obchodní se zaměřením na problematiku obchodních společností,
  •  právo insolvenční (např. podávání přihlášek do insolvenčního řízení, komplexní poradenství žadatelům o oddlužení apod.)
  •  právo správní ( např. agenda přestupků, spory agentur práce či pozemkových sporů) a právo trestní. 

Služby Zemanovy advokátní kanceláře poskytujeme v Brně, Praze a Pardubicích.

 

                                                                                          Mgr. Jaroslav Zeman  

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Rok působil na Ústavním soudě. V letech 2010 – 2014 vedle své koncipientské praxe aplikoval své znalosti jako zastupitel městské části Brno – střed, kde se věnoval problematice nebytových prostor, zástavby a občanských záležitostí. V roce 2015 založil Zemanovu advokátní kancelář. Zaměřuje se na právo obchodních společností, právo insolvenční a problematiku vymáhání pohledávek. Právní služby poskytuje v českém, anglickém a francouzském jazyce.   

                                                                                          Mgr. Lucie Macková

Právo praktikuje již od roku 2007, kdy navázala spolupráci s Českou asociací pro arbitráž při řešení arbitrážních sporů. Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity dále rozvíjela své znalosti jako koncipientka v Advokátní kanceláři JUDr. Roberta Čepka. Během dalších dvou let poskytovala své služby jako samostatná advokátka vykonávající generální právní praxi. Od roku 2015 je partnerkou v naší advokátní kanceláři. Její specializací je zejména právo občanské, právo obchodních společností, správní právo, veřejné zakázky a zajišťování komplexního právního servisu pro společenství vlastníků jednotek. Právní služby zajišťuje v českém a anglickém jazyce. 

 

Mgr. Štěpán Smoleja

Absolvent dvou oborů na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, a sice Právo a právní věda a Veřejná správa. Již v době studií se soustředil především na správní právo a právo spojené s nakládáním s nemovitými věcmi. Před vstupem do naší advokátní kanceláře vedl právní oddělení významného realitního projektu. Jeho specializací je především správní právo, právo obchodní a právo spojené s nájemními vztahy. V naší advokátní kanceláři působí na pozici advokátního koncipienta. Právní služby poskytuje v jazyce českém a anglickém.